Recension Kyrkans Tidning

Navigation i mångfalden

 

Essäbok av

Erik Pleijel

 

Visa ord om kulturmöten

Navigation i mångfalden

Erik Pleijel

Recito Förlag 2013

 

Erik Pleijel är en civilingenjör som sedan 1992 arbetat i utvecklingsländer med frågor om vattenförsörjning. Utifrån mycket konkreta händelser reflekterar han om möjligheter och avarter i kulturmöten. Ofta är det humoristiska glimtar, som när byborna vid Nilens strand klagade på vattnet i den nya brunnen. De menade att det smakade konstigt och saknade många nyttiga näringsämnen eftersom det var klart och inte grumligt som det vatten de alltid hämtat ur floden.

 

Pleijels bakgrund är gediget kyrklig från uppväxtåren i föreståndarbostaden på Åh stiftsgård. Ur sina erfarenheter från livet reflekterar han om bistånd, filosofi och kristen tro på luthersk grund. Det är en vis man som skriver och hans visdom är ofta lätt att överföra på vardagslivet i Sverige.

 

Mikael Mogren

 

Kyrkans Tidning, 34-2014

 

Information om boken

Recension av Mikael Mogren