Innehållsförteckning

Navigation i mångfalden


Essäbok av

Erik Pleijel


 Information om boken  |  Kapitel 1  |  Innehållsförteckning  | En myndig tro

Förord…..9

Inledning…..10

 

Del I

1. Den totala cynismen (Rwanda)…..15

2. Vi och de (Rwanda).....22

3. Att bygga förtroende (Kenya).....31

4. Kulturell inavel (Nordkorea).....38

5. Hur man älskar freden (Sri Lanka).....42

 

Del II

6. Kartan och sinnevärlden (Tanzania).....49

7. Tro och förnuft (Sudan).....59

8. Öppenhet och utveckling (Nepal).....70

9. Två gånger två (Kina).....80

10. Ned på jorden (Kenya).....87

11. Fåren och getterna (Namibia).....92

12 Till eftertanke (Tanzania).....101

13. En ideell logik.....108