Fotnoter
Bondi Beach Sydney

2.

Yoda i Star Wars I, av George Lucas.

3.

Plato: The Man and His Work av A E Taylor, s. 147-148:

«On the face of it, this is a view of religion thoroughly in keeping with the more sordid side of the ancient State cultus, which was very much regulated on the do ut des principle. It exactly hits off, for example, the spirit of religio as understood in the early days of the Roman republic. Hence it is not surprising that more than one editor (Adam, Burnet) should have found the real point of the dialogue in a hint thrown out, but not followed up, a little earlier (Euthyphro, 13e), that religion should rather be thought of as the co-operation of man with God towards some noble result (πάγκαλоν ἒργоν) which is left unspecified. It is at least certain that the making of this point is one of the main objects of the discussion, and that the view is shown to arise directly out of the application to religion of the notion of “tendance” (θ∊ραπ∊ία), so fundamental in the Socratic ethics.»

4.

Ur boken Efterföljelse.

5.

Johannes 3:16, Bibel 2000

«Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.»

6.

Matteus 25:34-40, Bibel 2000

«Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’»

7.

Romarbrevet 10:9, Bibel 2000

«Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.»

8.

Matteus 7:21, Bibel 2000

«Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.»

9.

2 Petrusbrevet 3:15-16, Bibel 2000

«Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning. Detta har också vår käre broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är svårt att förstå, och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor, till sitt eget fördärv.»

10.

Matteus 7:16,17, Bibel 2000

11.

Markus 10:27, Bibel 2000

12.

Dietrich Bonhoeffer, Motstånd och underkastelse, Gellerups/Lund, s. 167:

«Senare har jag fått erfara, och erfar det den dag idag, att man först lär sig tro genom helt och fullt jordeliv. När man fullständigt uppgivit att göra sig till något särskilt – det må vara helgon eller en omvänd syndare eller en kyrkoman (en så kallad mönsterpräst), en rättfärdig eller orättfärdig, sjuk eller frisk – och detta kallar jag dennasidighet, att leva mitt uppe i rikedomen av uppgifter, problem, framgångar och misslyckanden, erfarenheter och rådvillhet – då kastar man sig helt i Guds armar, då tar man inte längre sina egna lidanden, utan Guds lidanden i världen på allvar, då vakar man med Kristus i Getsemane; och detta, menar jag, är att tro, är ’metanoia’ (omvändelse), och så blir man en människa, en kristen.»

13.

Chutzpah är jiddisch och betyder självständighet, djärvhet, beredskap att tänka och handla fritt, oberoende av auktoriteter och andras tyckande.

14.

Platon, Skrifter, bok 2Atlantis förlag, 265d – 266b

15.

Se Bryan Magee, En filosofs bekännelser, Wahlström & Widstrand s. 168.

16.

Ur Den stora katekesen.

17.

1 Johannesbrevet 3:20 Bibel 2000

«...och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.»

 

Se också Min ungdom av Winston Churchill, kapitlet Studier i Bangalore.

18.

Goethe till Eckermann 20/12 1826. Citerat av Pehr Sällström i boken Goethe och naturvetenskapen, kapitlet Goethe och matematiken.

19.

Se t.ex. Platons dialog Gorgias.

20.

Epiktetos, Handbok i livets konst, Bakhåll förlag, punkt 4.

21.

Marcus Aurelius, Självbetraktelser, Sjösala förlag, Bok VI, punkt 30.

1.

Ur intervju i BBC med Sir Fred Hoyle: «The reason why scientists like the "big bang" is because they are overshadowed by the Book of Genesis. It is deep within the psyche of most scientists to believe in the first page of Genesis.»

https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle